Diamond MX-2000 TRIPLEXER 50/144/430 MHZ

  • DIAMOND TRIPLEXER per HF 50/144/430 MHZ
  • Nuovo
79,99 €